Trường đại học công thương TP. Hồ Chí Minh

Phòng Công tác Sinh viên và Thanh tra Giáo dục

Thông báo

Thông báo về việc triển khai lấy ý kiến người học về mức độ hài lòng đối với chất lượng dịch vụ phục vụ sinh viên tại Phòng Công tác Sinh viên và TTGD

Thông báo về việc triển khai lấy ý kiến người học về mức độ hài lòng đối với chất lượng dịch vụ phục vụ sinh viên tại Phòng Công tác Sinh viên và TTGD

Nhằm mục đích nâng cao chất lượng các dịch vụ phục vụ người học trong thời gian tới, Phòng Công tác Sinh viên và Thanh tra Giáo dục Trường đại học Công thương Thành phố Hồ Chí Minh (HUIT) tiến hành khảo sát ý kiến của người học về các dịch vụ phục...

Thông báo về việc công bố và cập nhật điểm Công tác xã hội đến tháng 06 năm 2024

Thông báo về việc công bố và cập nhật điểm Công tác xã hội đến tháng 06 năm 2024

Để kịp thời cập nhật điểm Giáo dục nghề nghiệp và Công tác xã hội đầy đủ và chính xác, nay Phòng Công tác sinh viên và Thanh tra Giáo dục thông báo để sinh viên theo dõi và phản hồi theo nội dung sau:

Thông báo về việc tham gia BHYT năm 2024 (đợt 5)

Thông báo về việc tham gia BHYT năm 2024 (đợt 5)

Thông báo về việc tham gia BHYT năm 2024 (đợt 5)

Thông báo về kết quả Hội thi ảnh đẹp tham quan địa chỉ đỏ năm 2024

Thông báo về kết quả Hội thi ảnh đẹp tham quan địa chỉ đỏ năm 2024

Thực hiện theo Thông báo số 330/TB-DCT ngày 22 tháng 4 năm 2024 của Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai tổ chức tham quan địa chỉ đỏ năm 2024. Ban tổ chức (BTC) chương trình hoạt động tham quan địa chỉ đỏ năm 2024...

Thông báo về danh sách chính thức nhận học bổng sinh viên vượt khó học kỳ I năm học 2023-2024; trợ cấp khó khăn, giảm học phí cho anh/chị em sinh đôi/ba và anh/chị em ruột đang học chung Trường học kỳ

Thông báo về danh sách chính thức nhận học bổng sinh viên vượt khó học kỳ I năm học 2023-2024; trợ cấp khó khăn, giảm học phí cho anh/chị em sinh đôi/ba và anh/chị em ruột đang học chung Trường học kỳ II năm học 2023-2024

Thông báo về danh sách chính thức nhận học bổng sinh viên vượt khó học kỳ I năm học 2023-2024; trợ cấp khó khăn, giảm học phí cho anh/chị em sinh đôi/ba và anh/chị em ruột đang học chung Trường học kỳ II năm học 2023-2024

Thông báo 457/TB-DCT ngày 24/5/2024 về việc cảnh báo tình trạng học hộ, thi hộ diễn ra trong sinh viên

Thông báo 457/TB-DCT ngày 24/5/2024 về việc cảnh báo tình trạng học hộ, thi hộ diễn ra trong sinh viên

Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh Thông báo về việc cảnh báo tình trạng học hộ, thi hộ diễn ra trong sinh viên.

1 2 3 4 5 > >>