Thông báo về danh sách chính thức nhận học bổng sinh viên vượt khó học kỳ I năm học 2023-2024; trợ cấp khó khăn, giảm học phí cho anh/chị em sinh đôi/ ba và anh/chị em ruột đang học chung Trường học kỳ II năm học 2023-2024 như sau:

1. Danh sách trợ cấp khó khăn học kỳ II năm học 2023-2024: CLICK TẠI ĐÂY

2. Danh sách Anh chị em sinh đôi/ba học chung trường HK II năm học 2023-2024: CLICK TẠI ĐÂY

3. Danh sách Anh chị em ruột học chung trường HK II năm học 2023-2024: CLICK TẠI ĐÂY

Lưu ý: sinh viên đã có tên trong danh sách đợt 1 xem Tại đây

https://pctsvttgd.huit.edu.vn/thong-bao/thong-bao-ket-qua-danh-sach-anh-chi-em-ruot-va-anh-chi-em-sinh-doi-hoc-chung-truong-duoc-giam-hoc-phi-hoc-ky-2-nam-hoc-2023-2024-dot-1

4. Danh sách học bổng sinh viên vượt khó HK I năm học 2023-2024: CLICK TẠI ĐÂY