1. Thực hiện theo Thông báo số 330/TB-DCT ngày 22 tháng 4 năm 2024 của Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai tổ chức tham quan địa chỉ đỏ năm 2024. Ban tổ chức (BTC) chương trình hoạt động tham quan địa chỉ đỏ năm 2024 thông báo về kết quả Hội thi ảnh đẹp tham quan chỉ đỏ như sau: 

KẾT QUẢ THAM GIA CUỘC THI ẢNH ĐẸP ĐỊA CHỈ ĐỎ NĂM 2024
STT MSSV Họ và tên Lớp Địa điểm Giải thưởng
1 2007230325 Nguyễn Kim Quyên 14DHKT02 Địa đạo Củ Chi Giải nhất
2 2007230179 Nguyễn Ngọc Ánh Linh 14DHKT02 Địa đạo Củ Chi Giải nhất
3 2007230248 Bùi Mai Mỹ Ngọc 14DHKT02 Địa đạo Củ Chi Giải nhất
4 2030230183 Phan Tâm Phương 14DHQTDVNH02 Địa đạo Củ Chi Giải nhất
5 2007230153 Nguyễn Ngọc Kha 14DHKT02 Địa đạo Củ Chi Giải nhất
6 2023214406 Bạch Đức Sang 12DHNH06 Địa đạo Củ Chi Giải nhì
7 2023214257 Trần Gia Khánh 12DHNH06 Địa đạo Củ Chi Giải nhì
8 2023214234 Phạm Bảo Huy 12DHNH06 Địa đạo Củ Chi Giải nhì
9 2023214276 Lê Thị Kiều Linh 12DHNH06 Địa đạo Củ Chi Giải nhì
10 2023214421 Lục Như Thanh 12DHNH_TD Địa đạo Củ Chi Giải nhì
11 2023214229 Trần Đường Hoàng 12DHNH06 Địa đạo Củ Chi Giải nhì
12 2013211010 Hồ Như Trúc 12DHQTKD02 Địa đạo Củ Chi Giải nhì
13 2005230358 Nguyễn Tấn Nguyên 14DHTP05 Địa đạo Củ Chi Giải ba
14 2005230451 Trần Thúy Phượng 14DHTP07 Địa đạo Củ Chi Giải ba
15 2005230660 Hoàng Chí Vinh 14DHTP08 Địa đạo Củ Chi Giải ba
16 2005230299 Triệu Thái My 14DHTP08 Địa đạo Củ Chi Giải ba
17 2005230070 Nghiêm Huỳnh Diệp 14DHTP09 Địa đạo Củ Chi Giải ba
18 2005230428 Nguyễn Thanh Phong 14DHTP10 Địa đạo Củ Chi Giải ba
19 2005230286 Phạm Nguyễn Chi Mai 14DHTP10 Địa đạo Củ Chi Giải ba
20 2007226158 Phạm Phan Phương Nghi 13DHKT02 Địa đạo Củ Chi Giải ba
21 2007221339 Lê Thanh Hiền 13DHKT02 Địa đạo Củ Chi Giải ba
22 2007220697 Nguyễn Thị Thuý Duy 13DHKT04 Địa đạo Củ Chi Giải ba
23 2001210235 Phùng Huỳnh Thanh Ngân 12DHTH12 Địa đạo Củ Chi Giải ba
24 2023230273 Vũ Huỳnh Kim Ngân 14DHNH06 Địa đạo Củ Chi Giải ba
25 2004230170 Nguyễn Ngọc Minh Trang 14DHHH02 Địa đạo Củ Chi Giải khuyến khích
26 2040230336 Trần Ngọc Khánh Ngân 14DHQTMK03 Địa đạo Củ Chi Giải khuyến khích
27 2005200361 Phạm Thị Ngọc Em 11DHTP3 Di tích Trấn Biên Giải nhất
28 2005200213 Nguyễn Ngọc Thuyết 11DHTP3 Di tích Trấn Biên Giải nhất
29 2005200268 Ngô Thị Kim Vàng 11DHTP3 Di tích Trấn Biên Giải nhất
30 2005200314 Nguyễn Ngọc Kim Ngân 11DHTP3 Di tích Trấn Biên Giải nhất
31 2005201326 Nguyễn Ngọc Thịnh 11DHTP6 Di tích Trấn Biên Giải nhất
32 2039221535 Đoàn Ngọc Phượng Hồng 13DHTQ02 Di tích Trấn Biên Giải nhì
33 2039226061 Huỳnh Nguyễn Kiều Xuân 13DHTQ02 Di tích Trấn Biên Giải nhì
34 2039225213 Phạm Trần Minh Thư 13DHTQ01 Di tích Trấn Biên Giải nhì
35 2039225305 Hồ Thị Thân Thương 13DHTQ02 Di tích Trấn Biên Giải nhì
36 2039222441 Nguyễn Hoàng Bảo Long 13DHTQ02 Di tích Trấn Biên Giải nhì
37 2039223381 Trịnh Ngọc Yến Nhi 13DHTQ02 Di tích Trấn Biên Giải nhì
38 2039225507 Huỳnh Ngọc Trân 13DHTQ02 Di tích Trấn Biên Giải nhì
39 2039221304 Phan Gia Hân 13DHTQ02 Di tích Trấn Biên Giải nhì
40 2039225132 Lê Thị Thúy 13DHTQ02 Di tích Trấn Biên Giải nhì
41 2039222830 Vũ Thị Nga 13DHTQ02 Di tích Trấn Biên Giải nhì
42 2026211230 Mai Công Ngọc 12DHVL Di tích Trấn Biên Giải ba
43 2002211117 Võ Văn Hưng 12DHDT06 Di tích Trấn Biên Giải ba
44 2003223228 Lê Hoàng Trọng Nhân 13DHCK02 Di tích Trấn Biên Giải ba
45 2029210392 Nguyễn Thị Ngọc Hân 12DHAV03 Di tích Trấn Biên Giải ba
46 2039210263 Nguyễn Thị Thanh Thanh 12DHTQ03 Di tích Trấn Biên Giải ba
47 2040220903 Nguyễn Thành Đạt 13DHQTKD_TD Di tích Trấn Biên Giải ba
48 2013222274 Nguyễn Thị Ngọc Linh 13DHQTKD_TD Di tích Trấn Biên Giải ba
49 2040221406 Mai Hoàng Hiếu 13DHQTMK03 Di tích Trấn Biên Giải ba
50 2001220164 Mai Ngọc Tuấn Anh 13DHTH08 Di tích Trấn Biên Giải ba
51 2040220957 Ngô Hải Đăng 13DHQTKD_TD Di tích Trấn Biên Giải ba
52 2044230081 Phạm Nguyễn Hưng 14DHTMDT01 Di tích Trấn Biên Giải khuyến khích
53 2028231290 Nguyễn Thạch Tâm Nhi 14DHDD02 Di tích Trấn Biên Giải khuyến khích
54 2040230054 Nguyễn Bảo Thái Chân 14DHQTMK05 Di tích Trấn Biên Giải khuyến khích

 

2. Ban tổ chức xin chúc mừng các cá nhân đã đạt giải trong Hội thi và trân trọng kính mời các tác giả đạt giải liên hệ phòng CTSV&TTGD (gặp cô Võ Thị Tuyết Sương) để nhận giải, thời gian từ ngày 06/6/2024 đến hết ngày 14/6/2024)

Trân trọng./.