Căn cứ Kế hoạch số 763/KH-DCT ngày 29 tháng 8 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Kế hoạch năm học 2023-2024; Ngày 13/10/2023, Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giao ban công tác sinh viên học kỳ 1, năm học 2023-2024 với sự tham dự của 450 đại biểu sinh viên đại diện cho các lớp đại học chính quy khóa 11ĐH, 12ĐH, 13ĐH.

 

Đại diện lãnh đạo Nhà trường, TS. Phan Xuân Cường, Phó bí thư đảng ủy Nhà trường, Trưởng phòng Công tác Sinh viên và Thanh tra Giáo dục nhấn mạnh đây là hoạt động thường niên của Nhà trường nhằm mục đích tổng kết các hoạt động trong công tác sinh viên trong Nhà trường thời gian qua đồng thời triển khai các nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2023 – 2024 thời gian tiếp theo tới đại diện sinh viên các lớp. Qua đó nâng cao nhận thức cho sinh viên về chủ trương, đường lối của đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, các quy chế quy định của Nhà trường, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng và giải quyết các đề xuất, kiến nghị của sinh viên.

 

Buổi giao ban công tác sinh viên học kỳ 1, năm học 2023-2024 đã diễn ra trong không khí cởi mở và tập trung dân chủ. Tạo điều kiện để các đại biểu sinh viên các lớp chính quy hóa 11ĐH, 12ĐH, 13ĐH.tiếp nhận các thông tin quan trọng của Nhà trường, bày tỏ tâm tư nguyện vọng và gửi gắm các kiến nghị đề xuất để nâng cao hiệu quả triển khai các nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh sinh viên trong Nhà trường./.