Trường đại học công thương TP. Hồ Chí Minh

Phòng Công tác Sinh viên và Thanh tra Giáo dục

Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Hành trình Thành phố Tôi yêu

Hành trình Thành phố Tôi yêu

Ngày 11/06/2022, nhằm tăng cường công tác giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng của dân tộc, phát huy lòng tự hào của thanh niên Việt Nam, các thành viên Câu lạc bộ Tình Nguyện Xanh HUFI đã phối hợp cùng Ban chỉ huy Chiến dịch...

Lễ trao tặng giấy khen của Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho 2 nữ sinh viên HUFI có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc

Lễ trao tặng giấy khen của Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho 2 nữ sinh viên HUFI có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc

Sáng ngày 29/05/2022, Công an quận Tân Phú tổ chức lễ trao giấy khen của Giám đốc Công an Thành phố cho 2 quần chúng tiêu biểu, thể hiện tấm gương dũng cảm trong truy bắt tội phạm tại trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TPHCM