Trường đại học công thương TP. Hồ Chí Minh

Phòng Công tác Sinh viên và Thanh tra Giáo dục

Hỗ trợ sinh viên

Quyết định về việc chi tiền học bổng và các khoản hỗ trợ sinh viên năm học 2024-2025

Quyết định về việc chi tiền học bổng và các khoản hỗ trợ sinh viên năm học 2024-2025

Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí minh thông báo về việc chi tiền học bổng và các khoản hỗ trợ sinh viên năm học 2024-2025.

Thông báo danh sách sinh viên gia hạn học phí học kỳ 2 năm học 2023-2024

Thông báo danh sách sinh viên gia hạn học phí học kỳ 2 năm học 2023-2024

Phòng CTSV&TTGD công bố danh sách sinh viên gia hạn học phí học kỳ 2 năm học 2023-2024. Trường hợp sinh viên có ý kiến phản hồi, vui lòng liên hệ trực tiếp phòng CTSV&TTGD (gặp cô Ngân) từ ngày ra thông báo đến hết 16h00 ngày 21/3/2024.

Thông báo kết quả danh sách anh chị em ruột và anh chị em sinh đôi học chung trường được giảm học phí học kỳ 2 năm học 2023-2024 (đợt 1)

Thông báo kết quả danh sách anh chị em ruột và anh chị em sinh đôi học chung trường được giảm học phí học kỳ 2 năm học 2023-2024 (đợt 1)

Thực hiện kế hoạch năm học, Nhà trường thông báo kết quả danh sách anh chị em ruột và anh chị em sinh đôi học chung trường được giảm học phí học kỳ 2 năm học 2023-2024 (đợt 1) như sau:

Thông báo nhận hồ sơ xét học bổng sinh viên vượt khó học kỳ I năm học 2023-2024; trợ cấp khó khăn, giảm học phí cho anh/chị em sinh đôi/ ba và anh/chị em ruột đang học chung Trường học kỳ II năm học 2

Thông báo nhận hồ sơ xét học bổng sinh viên vượt khó học kỳ I năm học 2023-2024; trợ cấp khó khăn, giảm học phí cho anh/chị em sinh đôi/ ba và anh/chị em ruột đang học chung Trường học kỳ II năm học 2023-2024

Nhằm động viên, khuyến khích sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng đã cố gắng vươn lên trong học tập và rèn luyện. Nay Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên trong trường về việc tiếp nhận hồ sơ xét các loại học bổng, trợ cấp, miễn giảm...

Thông báo về việc kéo dài thời gian gia hạn học phí học kỳ 2, năm học 2023 - 2024

Thông báo về việc kéo dài thời gian gia hạn học phí học kỳ 2, năm học 2023 - 2024

Căn cứ Thông báo số 1268/TB-DCT ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Nhà trường về việc thu học phí học kỳ II năm học 2023-2024; Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên hệ chính quy trong toàn trường về việc kéo dài thời gian gia hạn học phí học kỳ II...

Thông báo về việc gia hạn học phí học kỳ 2, năm học 2023 - 2024

Thông báo về việc gia hạn học phí học kỳ 2, năm học 2023 - 2024

Căn cứ Thông báo số 1268/TB-DCT ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Nhà trường về việc thu học phí học kỳ II năm học 2023-2024. Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên hệ chính quy trong toàn trường về việc gia hạn học phí học kỳ II năm học 2023-2024...

1 2 3 4 5 > >>