Trường đại học công thương TP. Hồ Chí Minh

Phòng Công tác Sinh viên và Thanh tra Giáo dục

[Audio] Nơi chắp cánh ước mơ - Doãn Lễ

[Audio] Nơi chắp cánh ước mơ - Doãn Lễ

Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM: "Đơn giản thôi! chúng tôi là HUFI"

Thành lập ngày 09/9/1982, HUFI thực hiện sứ mạng đào tạo, nghiên cứu khoa học. phát triển dịch vụ phục vụ cộng đồng và hội nhập quốc tế, hướng đến tầm nhìn “phát triển Trường trở thành cơ sở giáo dục...

Hướng dẫn cài đặt, đặt ký tài khoản trên VssID

VssID là ứng dụng BHXH số trên nền tảng thiết bị di động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Sự ra đời của VssID nhằm tạo điều kiện cho người tham gia BHXH, BHYT tiếp cận thông tin, thực hiện các dịch vụ...

Hướng dẫn sử dụng VssID Bảo hiểm xã hội số Phần 2

VssID là ứng dụng BHXH số trên nền tảng thiết bị di động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Sự ra đời của VssID nhằm tạo điều kiện cho người tham gia BHXH, BHYT tiếp cận thông tin, thực hiện các dịch vụ...

Hướng dẫn đăng ký tài khoản trên VssID từ phiên bản 1 5 5

VssID là ứng dụng BHXH số trên nền tảng thiết bị di động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Sự ra đời của VssID nhằm tạo điều kiện cho người tham gia BHXH, BHYT tiếp cận thông tin, thực hiện các dịch vụ...

1 2 > >>