Trường đại học công thương TP. Hồ Chí Minh

Phòng Công tác Sinh viên và Thanh tra Giáo dục

Thông báo

Thông báo về việc triển khai lấy ý kiến người học về mức độ hài lòng đối với chất lượng dịch vụ phục vụ sinh viên tại Phòng Công tác Sinh viên và TTGD

Thông báo về việc triển khai lấy ý kiến người học về mức độ hài lòng đối với chất lượng dịch vụ phục vụ sinh viên tại Phòng Công tác Sinh viên và TTGD

Nhằm mục đích nâng cao chất lượng các dịch vụ phục vụ người học trong thời gian tới, Phòng Công tác Sinh viên và Thanh tra Giáo dục Trường đại học Công thương Thành phố Hồ Chí Minh (HUIT) tiến hành khảo sát ý kiến của người học về các dịch vụ phục...

Thông báo về việc công bố và cập nhật điểm Công tác xã hội đến tháng 7 năm 2024

Thông báo về việc công bố và cập nhật điểm Công tác xã hội đến tháng 7 năm 2024

Để kịp thời cập nhật điểm Giáo dục nghề nghiệp và Công tác xã hội đầy đủ và chính xác, nay Phòng Công tác sinh viên và Thanh tra Giáo dục thông báo để sinh viên theo dõi và phản hồi theo nội dung sau:

Thông báo về việc phân luồng thời gian cấp, phát và xác nhận các loại giấy tờ  cho sinh viên, áp dụng trong thời gian nghỉ hè (từ 15/7/2024-11/8/2024)

Thông báo về việc phân luồng thời gian cấp, phát và xác nhận các loại giấy tờ cho sinh viên, áp dụng trong thời gian nghỉ hè (từ 15/7/2024-11/8/2024)

Nhằm mục đích hỗ trợ sinh viên trong việc giải quyết các thủ tục hành chính tại phòng Công tác Sinh viên và Thanh tra Giáo dục (CTSV&TTrGD) trong thời gian nghỉ hè (từ 15/7/2024-11/8/2024), Phòng CTSV&TTrGD thông báo về việc phân luồng thời gian cấp,...

Thông báo về việc triển khai đánh giá điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2023 - 2024

Thông báo về việc triển khai đánh giá điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2023 - 2024

Thông báo về việc triển khai đánh giá điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2023 - 2024

Thông báo triển khai làm bài kiểm tra thu hoạch kết thúc Tuần sinh hoạt công dân sinh viên (định kỳ) giữa khóa năm học 2023-2024 đối với sinh viên Khóa 12ĐH và 13ĐH

Thông báo triển khai làm bài kiểm tra thu hoạch kết thúc Tuần sinh hoạt công dân sinh viên (định kỳ) giữa khóa năm học 2023-2024 đối với sinh viên Khóa 12ĐH và 13ĐH

Căn cứ tiến độ đào tạo và tình hình triển khai Tuần Sinh hoạt công dân sinh viên năm học 2023-2024; Nhà trường thông báo về việc triển khai làm bài kiểm tra thu hoạch kết thúc Tuần sinh hoạt công dân sinh viên (định kỳ) giữa khóa năm học 2023-2024...

Thông báo về việc đóng tiền BHYT bổ sung đối với sinh viên đã tham gia đợt 5 năm 2024

Thông báo về việc đóng tiền BHYT bổ sung đối với sinh viên đã tham gia đợt 5 năm 2024

Thông báo về việc đóng tiền BHYT bổ sung đối với sinh viên đã tham gia đợt 5 năm 2024

1 2 3 4 5 > >>