Trường đại học công thương TP. Hồ Chí Minh

Phòng Công tác Sinh viên và Thanh tra Giáo dục

Dịch vụ trực tuyến

Thông báo về việc giải quyết một số thủ tục hành chính theo hình thức trực tuyến (online)

Thông báo về việc giải quyết một số thủ tục hành chính theo hình thức trực tuyến (online)

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn đang có chiều hướng diễn biến phức tạp và khó lường. Phòng CTSV & TTGD triển khai giải quyết một số thủ tục hành chính theo hình thức trực tuyến (online) như sau

Gửi thông tin phản ánh, kiến nghị về chất lượng dịch vụ công tác sinh viên

Gửi thông tin phản ánh, kiến nghị về chất lượng dịch vụ công tác sinh viên

Nhằm mục đích nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ người học, Phòng Công tác Sinh viên và Thanh tra Giáo dục ghi nhận các thông tin phản ánh, kiến nghị của sinh viên và giảng viên về tất cả các mảng dịch vụ do Phòng phụ trách.

Cập nhật thông tin danh bạ Ban cán sự lớp (Lớp trưởng, lớp phó, phó bí thư,...)

Cập nhật thông tin danh bạ Ban cán sự lớp (Lớp trưởng, lớp phó, phó bí thư,...)

Nhằm tạo điều kiện cập nhật thông tin và hỗ trợ nghiệp vụ cho Ban cán sự lớp trong quá trình triển khai các hoạt động, Phòng CTSV & TTGD yêu cầu các thành viên của Ban cán sự lớp thường xuyên cập nhật thông tin cá nhân, đặc biệt khi lớp có sự điều...

Góp ý cải cách hành chính

Góp ý cải cách hành chính

Việc góp ý cải cách hành chính nhằm đơn giản hóa các thủ tục hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động phục vụ người học tại Trường